Nhận biết các loại cổng HDML trên Tivi

Nhận biết các loại cổng HDMI trên tivi

Ngày nay, các loại tivi đời mới đều có cổng HDMI và nó là chuẩn kết nối ngày càng phổ biến. HDMI cho tốc độ kết nối nhanh; chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt. Tuy nhiên, mỗi loại cổng HDMI trên tivi đều có ký hiệu riêng và cũng mang ý nghĩa riêng. […]